HAKKINDA

. « GERİ

Prof. Dr. Yusuf Yıldırım, 1974’de Artvin’de doğdu. 1997’de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Ardından sırasıyla Genel Cerrahi (2001), Kadın Hastalıkları ve Doğum (2004), Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi (2011) ve Cerrahi Onkoloji (2012) alanlarında uzmanlık sahibi oldu.  2007’de Doçentlik ünvanı aldı (sınav yeri: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi). 2008’de Klinik Şefi oldu ve 2008-2012 yılları arasında Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Jinekolojik Onkoloji bölümünün Klinik Şefliği görevini yürüttü. Şubat 2013’de Profesör kadrosuna atandı. Mayıs 2014’de “Cleveland Clinic” (Cleveland, OHIO, Amerika Birleşik Devletleri)’de bulundu. Haziran 2015’de kendisine “Amerikan Cerrahlar Koleji” tarafından cerrahi bilim ve sanatında uluslarası üstün standard ve kaliteyi temsil eden fellow’luk (FACS: Fellow of American College of Surgeons) verildi. Halen İzmir Bayraklı’daki Tepekule Kongre ve İş Merkezi’ndeki özel ofisinde tam zamanlı serbest hekimlik çalışmalarını sürdürmekte olup ameliyatlarını İzmir’in uluslararası akredite özel hastanelerinde (Kent HastanesiMedicana International, vb.) yapmaktadır.

Çoğunluğu uluslararası (SCI-E) dergilerde yayınlanmış 100’den fazla bilimsel makalesi olup çalışmalarına şimdiye kadar 1000’den fazla atıfta bulunulmuştur (toplam 1350 atıf, h-index: 22, kaynak: Google Scholar, 18/02/2021). Jinekolojik ve Cerrahi Onkoloji alanlarında çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı bilimsel kongre ve kursa katılmış ve çok sayıda bilimsel toplantı düzenleme, davetli konuşma ve oturum başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Biri yurtdışında basılmış olmak üzere 3 kitabı ve 25 civarında kitap bölümü (chapter) yazarlığı veya çevirisi mevcuttur. Cancer, European Journal of Surgical Oncology, ve International Journal of Gynecological Cancer gibi birçok prestijli uluslararası tıp dergisinde bilimsel makalelere "hakemlik" yapmaktadır. Çok sayıda Doçentlik ve Profesörlük jürisi’nde yer almış, 10’dan fazla Tıpta Uzmanlık Tezi’ne danışmanlık yapmıştır. "European Accreditation Council" ve "American Society for Reproductive Medicine" gibi kuruluşlardan aldığı CME sertifikaları, TUBİTAK yayın teşvik ödülleri, kongre sunum ödülleri ve çeşitli kuruluşlardan aldığı teşekkür belgeleri mevcuttur. European Society of Gynaecological Oncology, European Society of Surgical Oncology, American Society of Peritoneal Surface Malignancies, European-Asian Society for Breast Diseases, Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği, Türk Cerrahi Derneği, Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği ve Türk Tabipler Birliği üyesidir.

Prof. Dr. Yusuf Yıldırım, ülkemizde "Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi" uzmanlığının yanı sıra "Genel Cerrahi Onkoloji" uzmanlığı bulunan tek cerrah ve akademisyen olup bununla paralel olarak İzmir, Türkiye ve Dünya ölçeklerinde birtakım yeniliklere öncülük etmiş ve birçok ilke imza atmıştır. Örneğin; * Serviks Kanseri’nde uygulanan organ koruyucu bir cerrahi olan “Radikal Trakelektomi’ ameliyatını İzmir’de ilk gerçekleştiren kişi olmuştur. * İleri ya da nüks pelvik tümörlerde kurtarma (salvage) tedavisi olarak uygulanan “Total Pelvik Egzenterasyon ve Rekonstrüksiyon” ameliyatını (jinekolojik, ürolojik ve barsak aşamalarının tümünün aynı cerrah tarafından yapıldığı şekliyle) İzmir’de ilk gerçekleştiren cerrahtır. İzmir’de ve Türkiye’de Jinekolog Onkologlar arasında ilk HIPEC (Sıcak Kemoterapi) uygulaması yapan kişidir. * Türkiye’de ilk resmi (T.C. Sağlık Bakanlığı’nca onaylanan) Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi yandal uzmanlık eğitim programını başlatan (Eylül 2011) kişidir. Ülkemizden Jinekolojik Onkoloji alanında yurtdışında yayınlanmış ilk kitabının yazarıdır (Cytoreductive Surgery in Gynecologic Oncology: A Multidisciplinary Approach, Transworld Research Network, 2010, ISBN: 978-81-7895-484-4). * Over Kanseri’nin üst karın ve dalak-pankreas bölgesi metastazlarında sistematik “Distal Pankreatektomi” ameliyatının yerini ve uygulanabilirliğini Dünya’da ilk tanımlayan ve tıbbi literatüre kazandıran kişidir (Archives of Gynecology and Obstetrics 2005; 272: 31-34.                        
Prof. Yusuf Yıldırım, özellikle Over kanserli hastalar başta olmak üzere yaygın pelvik ve peritoneal kanseri bulunan hastalar için çözüm olmaya ve onların yaşam süre ve kalitelerini artırmaya odaklı çalışmaktadır. Kanser vakaları dışında komplike, zor ve riskli “kanserdışı” pelvik ameliyatlar da (ör; derin infiltratif “endometriozis”, büyük over kistleri, dev miyomlar, rektovajinal fistül vakaları vb.) meslektaşları tarafından kendisine sıkça refere edilmektedir. Ayrıca meme ve kolonun kanserleri, kanser öncüsü (pre-malign) durumları ve iyi huylu (benign) hastalıklarının tanı ve tedavisi de ilgi ve uzmanlık alanındadır.